Kuukausittainen arkisto:helmikuu 2013

Mackien haaste moraaliselle realismille

I. Moraalinen realismi Moraalinen realismi on metaeettinen näkemys, jonka mukaan on olemassa ainakin joitakin objektiivisesti tosia eettisiä faktoja. Shafer-Landaun sanoin:    Moral realism is the theory that moral judgments enjoy a special sort of objectivity: such judgments, when true, are … Lue loppuun

Kategoria(t): Etiikka | Avainsanat: , , , , | 3 kommenttia

Williamson skientismin itsensä kumoavuudesta

Alexander Rosenberg kutsuu omaa epistemologista tai filosofista näkemystään eksplisiittisesti ”skientismiksi”. Kirjassaan hän määrittelee tämän kannan näin:     ”Scientism”… is the conviction that the methods of science are the only reliable ways to secure knowledge of anything; that science’s description of … Lue loppuun

Kategoria(t): Naturalismin kritiikki, skientismi | Avainsanat: , , , | 17 kommenttia

Intentionaalisuus ja matematiikan toimivuus luonnontieteissä argumentteina teismin puolesta

William Lane Craig esitti kaksi edellisiin töihinsä verrattuna uutta argumenttia teismin puolesta tuoreessa väittelyssään Duken yliopiston filosofian professori Alex Rosenbergin kanssa. Ensimmäinen perustui mentaalisten tilojen, tapahtumien tai ominaisuuksien omaamaan piirteeseen, mitä kutsutaan intentionaalisuudeksi (tai ”johonkin suuntautuneisuudeksi”); toinen otti lähtökohdakseen matematiikan … Lue loppuun

Kategoria(t): Argumentti tietoisuudesta, Jumalan olemassaolo, Naturalismin kritiikki | Avainsanat: , , , , , , , , , | 20 kommenttia

Mieli, aivot ja vapaa tahto: lyhyt katsaus Swinburnen uuteen teokseen

Richard Swinburnen uusin kirja – Mind, Brain and Free Will (Oxford University Press, 2013) – on ilmestynyt äskettäin. Kyseessä on päivitetty ja paranneltu versio samoista aiheista, joita Swinburne käsitteli aikaisemmassa teoksessaan The Evolution of the Soul (1986; 1997). Swinburne argumentoi … Lue loppuun

Kategoria(t): Dualismi, fysikalismi/materialismi, Kirjat, Mielen filosofia, Vapaa tahto | Avainsanat: , , , , , , , | 9 kommenttia

Leibnizin ”Kaikkeuden perimmäisestä alkuperästä”

Derek Parfitin mukaan ”mikään kysymys ei ole hämmästyttävämpi, kuin miksi Universumi on olemassa: miksi on jotain, sen sijaan, ettei olisi olemassa yhtään mitään?”¹. On mahdollista, että Leibniz esitti tämän kysymyksen, jota muun muassa Heidegger piti filosofian perimmäisenä probleemana, ensimmäisenä filosofian … Lue loppuun

Kategoria(t): filosofian historia, Kosmologinen argumentti | Avainsanat: , , , , , , | 4 kommenttia