Aihearkisto: Naturalismin kritiikki

Tuomas Kerettiläinen

Thomas Nagel on tuomittu sekulaarien ja naturalististen filosofien toimesta lähes yksimielisesti harhaoppiseksi. (Ks. esimerkiksi Andrew Fergusonin tuore artikkeli The Weekly Standard -lehdessä.) Jos olisi olemassa filosofinen Index Librorum Prohibitorum – Kiellettyjen kirjojen luettelo – niin naturalisti Simon Blackburnin mukaan Nagelin … Lue loppuun

Kategoria(t): Kirjat, Naturalismin kritiikki | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Williamson skientismin itsensä kumoavuudesta

Alexander Rosenberg kutsuu omaa epistemologista tai filosofista näkemystään eksplisiittisesti ”skientismiksi”. Kirjassaan hän määrittelee tämän kannan näin:     ”Scientism”… is the conviction that the methods of science are the only reliable ways to secure knowledge of anything; that science’s description of … Lue loppuun

Kategoria(t): Naturalismin kritiikki, skientismi | Avainsanat: , , , | 17 kommenttia

Intentionaalisuus ja matematiikan toimivuus luonnontieteissä argumentteina teismin puolesta

William Lane Craig esitti kaksi edellisiin töihinsä verrattuna uutta argumenttia teismin puolesta tuoreessa väittelyssään Duken yliopiston filosofian professori Alex Rosenbergin kanssa. Ensimmäinen perustui mentaalisten tilojen, tapahtumien tai ominaisuuksien omaamaan piirteeseen, mitä kutsutaan intentionaalisuudeksi (tai ”johonkin suuntautuneisuudeksi”); toinen otti lähtökohdakseen matematiikan … Lue loppuun

Kategoria(t): Argumentti tietoisuudesta, Jumalan olemassaolo, Naturalismin kritiikki | Avainsanat: , , , , , , , , , | 20 kommenttia

Kuinka argumentoida tietoisuudesta metafyysistä naturalismia vastaan?

Vaikka olen kirjoittanut tästä aiheesta monta kertaa aiemminkin, yritän silti jälleen artikuloida, tällä kertaa mahdollisimman selkeästi, kuinka subjektiivinen tietoisuus saattaa osoittaa tämän hetken länsimaisen akateemisen maailman valtaposition – metafyysisen naturalismin – vääräksi.        ’Subjektiivinen tietoisuus’ tarkoittaa karkeasti ottaen mielen fenomenaalis-kokemuksellisuutta; … Lue loppuun

Kategoria(t): Argumentti tietoisuudesta, fysikalismi/materialismi, Mielen filosofia, Naturalismin kritiikki | Avainsanat: , , , , , , | 21 kommenttia

Miksi fysikalistinen naturalismi on lähes varmasti väärässä

NATURALISMI JA TIETOISUUS: ONGELMA Naturalismi, fysikalismi – tai fysikalistinen naturalismi – ontologisena teoriana väittää, että olevan ultimaalinen perusta on pelkkää ei-tietoista sekä ei-kokemuksellista ainetta ja energiaa. Fysikalistisen mielenfilosofi Daniel Dennettin sanoin, ”an impersonal, unreflective, robotic, mindless little scrap of molecular … Lue loppuun

Kategoria(t): Argumentti tietoisuudesta, fysikalismi/materialismi, Mielen filosofia, Naturalismin kritiikki | Avainsanat: , , , , , , , , , , | 5 kommenttia

Nicholas Wolterstorffin ihmisoikeus-argumentti Jumalan olemassaolon puolesta

I. Johdanto (Teoreettiset) moraaliset argumentit Jumalan olemassaolon puolesta voidaan jakaa ainakin neljään eri ryhmään. Ensiksi on aksiologinen argumentti itse hyvästä, joka pyrkii argumentoimaan, että Jumala on se, mitä Platon kutsui Hyvän Ideaksi tai mitä keskiajan filosofit kutsuivat summum bonumiksi, ja … Lue loppuun

Kategoria(t): ihmisoikeudet, Jumalan olemassaolo, Moraalinen argumentti, Naturalismin kritiikki | Avainsanat: , , , , , , | 63 kommenttia

Rationaalisuus: ongelma determinismille?

Edellisessä kirjoituksessa huomioin, että moraalisen vastuun olemassaolo toimii perusteena hylätä determinismi. Mutta voisiko rationaalisuus toimia samanlaisena argumenttina determinismiä vastaan? Olen pitkään epäillyt, että se voisi, mutta en ole varma tästä argumentista.   ”Rationaalisuus” on monimerkityksellinen termi, eikä sen puolesta ole … Lue loppuun

Kategoria(t): Naturalismin kritiikki, Vapaa tahto | Avainsanat: , , | Yksi kommentti